Kiemelt kategóriák
Idézet keresése
Idézetekben
Szerzők között
Ok
„Nem az a lényeg, hogy egy háború valós vagy valótlan indokkal tör ki, a győzelem nem lehetséges. A háborút nem megnyerni kell, hanem folyamatosan vívni. Egy hierarchikus rendszer csak a tudatlanság és szegénység talaján létezhet. Minden háborút a múlt igazol, de különböző múltak nem léteznek. Alapvetően minden háború megtervezett, hogy a társadalmat az éhhalál szélén tartsa. A háborút az uralkodó csoport vívja az alárendelt ellen, és a célja nem a győzelem Eurázsia vagy Kelet-Ázsia fölött, hanem hogy megőrizze a fennálló társadalmi rendet.”
„Nem is gondolunk arra, minő kincs két rokonszenves nő egymásra nézve...
Aki előtt egy nő szívének legrejtettebb titkait elmondhatja, s aki azt megérti; azokat az ezerféle apró bajait a női szívnek, amiknek felfogásához még a legodaadóbb férfikedélyben is hiányzik az érzék; azokat a nevezetes gondokat, amik a férfira nézve bohó semmiségek, de miket egy másik nő teljes értékükben méltányolni tud... a rokonszenves nőszív a vele közlőtt panaszra a saját panaszával felel, kitárja a maga világát, engedi a testvérlelket egészen beleköltözködni.”
„Az élet furcsa, zegzugos útjai sohasem oda vezetne, ahová eleinte hisszük. Az ember még csak nem is sejtheti a végzetét.”
Léderer Ákos, francia-brazil meccsen, 1-0-ás francia vezetésnél: „A brazilokon már csak a gól segíthet!"
Portugália - Hollandia meccs végén:
Léderer Ákos: "Már én is össze-vissza beszélek."
erre Kovács Kálmán: "Akár te is vezethetnéd a meccset..."
"Kövesd a megérzéseidet, ahogy a régi hajósok követték a csillagokat. Az utazás lehet magányos, de a csillagok elvezetnek célodhoz."
"Jöjj, gyermek, messzi tájra
Zúgó vizek otthonába
Tündér vezet, fogja kezed
Mert a Földön oly sok a jaj,
fel sem foghatja eszed..."
Ha szeretsz ad a kezed, és ne kérdezd, hogy ki vezet. Ne kérdezd, hogy hová megyünk, csak azt akard, hogy örökké együtt legyünk.
„A világban végbemenő fejlődési folyamatban három szereplő játszik igazán szerepet: a kormányzati erő, a gazdasági erő, valamint az állampolgárok és azok társadalmi szervezetei.”
"Az igaz ember járta ösvényt...mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága...és
a gonoszok zsarnoksága.
Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jóakarat nevében, átvezeti a gyöngéket a sötétség
völgyén, mert ő valóban testvérének őrizője... és az elveszett gyermekek meglelője.
Én pedig lesújtok majd Te reád hatalmas bosszúval...és rettentő haraggal...és amazokra is akik
Testvéreim ármányos elpusztítására törnek! És majd megtudodjátok, hogy az én nevem az Úr...amikor
szörnyű bosszúm lesújt rátok!"

 

 

Nincs adat!


Bejelentkezés
Felhasználónév
Jelszó
Vicc ajánló