Kiemelt kategóriák
Idézet keresése
Idézetekben
Szerzők között
Ok
Minden, amit megtanultam és megismertem, lépésről lépésre közelebb vitt Istenhez. Ma már megingathatatlan meggyőződésem, hogy létezik Gondviselő. Csak abban hiszek, amit biztosan tudok. Ez kiküszöböli a hit szükségességét. Ezért nem azt mondom, hogy hiszek Isten létezésében - tudom, hogy Ő létezik.
Nem lenne jobb a világ, ha nem hinné minden nép, hogy közelebb van az Istenhez, mint a többi?
Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot.
Mindennap Próbáld meg siettetni Isten által rendelt feladatod Befejezését: A földhöz kötött bánat Átalakítását Mennyeien szabad örömmé.
Furcsa dolog a vallás. Nem hiszek Istenben, mégis imádkozok.
Istent soha nem tudtam elképzelni, valószínűleg, mert nem emberi és földi, hanem isteni.
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Minden jó ember szívében megleled Istent.
A vallás és a tudomány közötti ellentétek jelenlegi legfőbb forrása az emberarcú Istenről alkotott felfogásból ered.
Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, "esze, tudománya, szorgalma által".

 

 

Nincs adat!


Bejelentkezés
Felhasználónév
Jelszó
Vicc ajánló