Kiemelt kategóriák
Idézet keresése
Idézetekben
Szerzők között
Ok
Minden amit valaha a szerelemről hinni véltem folyamatosan változott minden csókod után, ugyanis előtte azt hittem, hogy jobban már nem is szerethetlek.
Talmud
Pénzt is loptak már tőlem,
igazságomat kizsebelték,
hitem zsebeit kiforgatták,
kirabolták vágyaim,
indulatomat elhurcolták,
hasznot húztak haragomból,
reményeimet elorozták,
apránként elcsenték szavaim,
kifosztották dühömet,
elkobozták jajgatásom.

A csöndemet majd ki veszi el,
ha tetten érnek hallgatáson?
Ha meghalok...talán lesznek barátok, akik meggyászolnak, akik továbbviszik közös örömeinket és fájdalmainkat, akik hordozzák az emlékem. Ez a lélek halhatatlansága, a végtelen örökség, a gyász táplálója. De egyben a hité is.
Ó, édes hitvesem, hiányzol énnekem,
Te légy az esti énekem.
Szerelmem oltárán mámorító virágom,
Melynek illata csukja le szemem.
Mindig messze keresik valahol az Istent, a nagy dolgokban, mintegy távcsővel és nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között. De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom Őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk fel, valamit értünk, amit az elébb, az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva, nem értettünk.
Ez a pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor fölénk hajol Isten. Hiszek benne? Néha azt hiszem, csaknem frivolitás és túlbuzgalom hinni benne. Több és más Ő annál, semhogy hitem vagy tagadásom eldöntené kettőnk viszonyát.
Mint egy fuldokló az élet vizében, beleivott s csalódott hitében...
Égni, elégni, az életben, az örömben, a hitben, a szenvedélyben.
Vezérünk eredeti célja és ígéretei semmivé váltak és helyettük csak a pusztulás jut nekünk. A hitleri SS rémtettei szégyent hoznak a német hadseregre. Tudom, hogy a Wehrmacht tisztjeinek zöme undorral nézi a bűncselekményeket, amelyeket a nácik elkövetnek. A civilek gyilkolását, a fogjok kínzását és éheztetését, a zsidók lemészárlását. Nekem katonatisztként már nem a hazámat kell védenem, hanem emberéleteket. A magas beosztású tábornokok közül egy se mer szembeszállni Hitlerrel!
A boldogság nem örökké tartó állapot, még csak nem is időleges. A boldogság legtöbbször ujjongó öröm, amely csaknem szétfeszíti az ember keblét, és ugyanolyan gyorsan elmúlik, mint ahogyan jött. Aztán ismét itt terem, és elhiteti velünk, hogy az élet csodálatos dolog.
Azt hittem, hogy most megtörténik velem a lehetetlen! De rájöttem, hogy a csodákat már rég el kellett volna felejtenem!!

 

 

Nincs adat!


Bejelentkezés
Felhasználónév
Jelszó
Vicc ajánló