Kiemelt kategóriák
Idézet keresése
Idézetekben
Szerzők között
Ok
« Első oldal
1
Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája minden időben általános törvényhatás elvéül szolgálhasson.
Talmud
Vigyázz! káosz dzsungeledben űzött vad lehetsz, mert vadász területed az okos emberek birodalma.
Aggódás,
Intellektuális lány vagy, látom. Megveted a tettleg megnyilvánuló erőszakot. Fegyvered a verbálagresszió. Ismerek ilyen fazonokat. Nem viselkednek durván, nem is beszélnek durván, az a durva, amit közölnek. Számukra így természetes.
A jog szenvedélymentes értelem.
Nincs jogunk csak azért gyűlölni valakit, mert nem olyan, mint mi vagyunk.
Élet,
„…Jó és rossz, helyes és helytelen ... minden össze van keverve mindnyájunkban. Itt él bennem a világ minden gonoszsága. És jósága is ... Ott van az edényben, ami maga az ember, ... örökös készenlétben, hogy ennek, vagy annak kedvezzenek a körülmények. Adj nekünk tisztességes életet, és akkor tisztességünk kerekedik felül. Adj szerencsétlen körülményeket, és akkor kitörhet belőlünk minden kegyetlenség.”
„…. az embereknek… az a szerencsétlenségük, hogy nem veszik észre önnön megváltozásukat, de ha egy perdöntő pillanatban próbára tétetnek, elárulják magukat.”
„Kötelesség! Csodálatos gondolat, mely nem gyengéd sugalmazás, nem hízelgés, de nem is fenyegetés útján hatsz, hanem csupán azáltal, hogy magasra tartod a lélekben puszta törvényedet...”
„A jog mindenkor a győztesé, kinek hatalmát csak saját törvénye korlátozza.”
„Jogost művelni legszebb árulás."

 

 

Nincs adat!


Bejelentkezés
Felhasználónév
Jelszó
Vicc ajánló